Author Archives: นายขนมต้ม

โดนพ่อเลี้ยงเอา

ก็คือว่าตอนนั้นแจนอายุ14พ่อเลี้ยงอายุ25(แม่เราเอาเด็กอะ)พอดีแล้วมีอยู่วันหนึงวันนั้นแม่แจนไปประชุมที่บริษัทแจนก็เลยต้องอยู่กับพ่อเลี้ยงตามลำพัง2ต่อ2เพราะคนสวนขับรถไปให้แม่เราคนรับใช้ขอลากลับบ้านแล้ว

Read more