Monthly Archives: April 2017

ไม่เอาแล้วเดี่ยวตาย

เริ่มเรื่องเลยนะครับ เมื่อ 5 ปีที่แล้วที่บ้านผมมีงานแสดงกายกำยำ ผมกับเพื่อนนั่งกินเหล้าอยู่ ก็มีสาวคนหนึ่งเดินผ่านเธอชื่อหมิวครับ

Read more